Vi bekæmper madspild der, hvor det starter - i butikken
Priser - prøv gratis i 30 dage

Opretter du din konto i oktober eller november, så venter vi med at sende den første opkrævning til januar 2020.

Ved oprettelse af et StorePlanner-abonnement er de første 30 dage gratis, herefter faktureres abonnementet månedsvis forud via abonnementsbetaling med tilmeldt betalingskort.

Oven i de 30 gratis dage får du desuden 5 gratis brugerlicenser i prøveperioden som hjælp til oprettelse af varer med udløbsdato.

Fortryder du oprettelsen af abonnementet inden for de første 15 dage, slettes kontoen, og det har ikke kostet dig noget.

Abonnementet kan til enhver tid opsiges senest den 15. i en måned med ophør til månedens udgang. Opsiges abonnementet efter den 15. i måneden, udløber abonnementet ved udgang af følgende måned.

Samtidige brugere
StorePlanner kan installeres på et frit antal computere og iPhone/iPads og anvendes fra browser på alle platforme.
Basisabonnementet dækker 1 samtidig bruger, hvortil der kan tilkøbes et frit antal yderligere brugere efterhånden som behovet vokser.
Ved "samtidige brugere" forstås de brugere, der anvender StorePlanner samtidigt. Du kan således godt have mange medarbejdere oprettet i systemet, men et færre antal brugerlicenser.

Abonnement pr. måned DKK
Basisabonnement
inkl. 2.000 vareregistreringer*
299,00
Ekstra, samtidige brugerlicenser 129,00
Datapakke pr. 1.000 vareregistreringer
ud over 2.000
59,00

*) Basisabonnement inkluderer datapakke med op til 2.000 vareregistreringer. Herudover betales der for en datapakke pr. 1.000 påbegyndte vareregistreringer. En vare - svarerende til et EAN-nummer med udløbsdato - tæller som en vareregistrering, hvorpå der kan registreres udløbsdato et ubegrænset antal gange. Der beregnes således kun for de varer, der er registreret med udløbsdato, og ikke for alle varenumre i forretningen.

Klik her for at se konto- og GDPR-betingelser >

Alle priser er i DKK ekskl. moms inkl. al nødvendig software til Mac, PC og iPhone/iPad.

StorePlanner er en del af TeamPlanner konceptet, der drives og udvikles af Domestic Interactive aps · Tel.: +45 70201727 · CVR-nr. DK-25093682 · Danmark