Vi bekæmper madspild der, hvor det starter - i butikken
FunktionerStorePlanner holder på en nem og effektiv måde styr på udløbsdatoer, fra varen modtages på lageret og til den eventuelt tilbuds-mærkes i butikken op til sidste salgsdato.

En effektiv og konsekvent styring af udløbsdatoer bekæmper madspild, optimerer økonomien og holder din forretning frisk og attraktiv.

Herudover kan du vælge at bruge StorePlanners Opgaveliste til at styre adhoc og løbende opgaver i butikken, så alle medarbejder altid er informeret om de arbejdsopgaver, der skal udføres.


Varen bevæger sig gennem 5 stadier fra ny vare og til sidste salgsdato er nået.
Den enkelte varekategori kan individuelt indstilles til, hvornår en vare skal bevæge sig fra en gruppe og til den næste, så der kan tages action på en vare i forhold til varens generelle levetid.Vareregistrering · Check af datoer · Registrering af spild · Realisationspriser|Labelprint · Lokationer · Udsolgte varer · Statistik · Varemodtagelse · Butiksindstillinger · Opgaveliste


Vareregistrering
Vareregistrering foretages ved at scanne eller taste varens stregkode eller hyldeforkant med en mobiltelefon* eller iPad.

Det er også muligt at registrer varer fra en bærbar computer, hvortil der eventuelt kan tilsluttes en stregkodelæser.

Er varen allerede oprettet i den fælles varedatabase, vises varens data. Er varen ikke oprettet, kan den oprettes direkte på den mobile enhed.

Udløbsdato oprettes, og er der ikke foto på varen, kan dette oprettes direkte i databasen med kameraet i den mobile* enhed.

*) Stregkoder kan scannes med en iPhone eller iPad.
På Android-telefoner og bærbare computere skal stregkode tastes manuelt med mindre der er tilsluttet en stregkodescanner.
Foto kan kun indsættes fra iPhone og iPad.

Første gang en vare registreres, scannes eller tastes varens stregkode, og udløbsdato oprettes.
Check af udløbsdatoer
Udløbsdatoer vises i liste sorteret efter varens førstkommende udløbsdato.
Varen kan inddeles i 4 grupper afhængig af antal dage til udløbsdato, så det er nemt at overskue, hvilke varer der skal tjekkes datoer på. Ved tjek "på hylden" tilrettes varen med førstkommende udløbsdato.

Der kan arbejdes med datolisten på mobiltelefon og på PC eller Mac.

Varen er som udgangspunkt oprettet med et standardnavn. Dette kan frit redigeres, så varer kan navngives og tilknyttes kategorier og afdelinger på butiksniveau.

Datolister kan printes fra adminstrationsmodulet på computer, hvis man foretrækker at arbejde på papir ude i butikken.


Udløbsdatoliste på mobiltelefon. Varer kan vises gruppevis, afdelingsvis eller i varekategori for større overblik over de varer, der skal tages action på.

Det er hurtigt af ændre udløbsdato på en vare


Hurtig registrering af spild
Varer, der sendes til en madspild-ordning, til genbrug eller ryger i containeren, registreres nemt fra datolisten - eventuelt samtidig med at udløbsdatoer tjekkes i den daglige kontrol.

Det giver en værdifuld statistik på spild og CSR-aktiviter.

CSR-tagget kan individuelt oprettes for den enkelte butik alt efter, hvilken ordning man anvender.

Varer, der på grund af høj omsætningshastighed og kort udløbstid ikke registreres med en udløbsdato, kan også scannes ved kassering eller aflevering til en madspild-ordning, uden at der oprettes en udløbsdato på varen. Varer uden udløbsdato bliver ikke vist i datolisten.

I StorePlanners statistikmodul kan der trækkes statistikker på spild.

Statistikdata kan automatisk overføres til kædens IT-system til fælles rapportering.


På varens datakort kan der med et enkelt klik registreres, hvor varen havner, når den ikke længere kan sælges.

Antallet af enheder, der nedskrives, registreres med det samme. I ovenstående eksempel er CSR-tagget indstillet til ToGoodToGo.


Fast
realisationspris på varer på vej til udløb.
Print af labels
Det er muligt at oprette en fast realisationspris på varer på vej til udløb. Prisen kan oprettes for udløbsgruppe 3, 2, og 1, så rea.prisen automatisk ændres, efterhånden som varen nærmer sig sidste salgsdato.

Prisen kan oprettes på en eller flere grupper og bruges som en guide, når varer i udløb skal prismærkes.

Rea.priser oprettes fra datolisten i administrationsmodulet og vises i alle datolister, så det altid tydeligt fremgår, hvilken pris varen skal have på det aktuelle tidspunkt.

Oprettelse af rea.pris har ingen inflydelse på varens normale pris.

Det er muligt at tilknytte en printfunktion, så prislabels kan printes direkte fra datolisten. Printfunktionen kan kun benyttes fra en computer (bærbar), iPhone eller iPad, hvis der kan tilsluttes en labelprinter til den valgte enhed. Print af prislabels designes og opsætte i forhold til den enkelte kæde/butiks ønsker og tekniske muligheder.


Prislabes kan forsynes med stregkode i forskellige typer, så det er muligt at læse stregkoden i kasseforløbet.Se videoen om at arbejde med realisationspriser og labels ved at klikke her >

Realistationspriser vises på alle datolister for nem og sikker prismærkning, når varen er i udløb.

Rea.prisen kan oprettes for en eller flere udløbsgrupper fra administrationsmodulet.

På mobilapp'en er der overblik over, hvilke varer der skal prismærkes med automatisk angivelse af pris i forhold til varens udløbsdato.


Lokationer
Lokationer anvendes primært på varer, der kan være placeret flere steder i butikken

Dette kan være specielt nyttigt på varer, der i en periode er placeret såvel på den faste lokation som på en spotlokation.

Brug af lokationer forbygger, at en vare bliver overset ved datotjek.

Se videoen om brug af lokationer her >
En vare kan tildeles en eller flere lokationer på varekortet.

Udsolgte varer
Er en vare udsolgt, kan den markeres som udsolgt på varekortet.

Varens udløbsdato ændres i forhold til den indstilling, der er valgt under Indstillinger->Funktioner i administrationsmodulet.

Indstilling af 'Udsolgt-funktionen' i administrationsmodulet under Indstillinger->Funktioner.

Man kan her enten vælge, at varens udløbsdato slettes eller flyttes et valgt antal dage, der eventuelt kan vælges i forhold til den frekvens, som butikken modtager nye vareleveringer.

Udsolgte varer markeres med en rød boks på datolisten, og kan findes ved at søge efter 'Udsolgte varer'.

Når vares udløbsdato senere ændres, fjernes udsolgt-markeringen automatisk.

Ved markering af af vare som udsolgt, ændres udløbsdatoen i forhold til indstilling i administrationsmodulet under 'Funktioner'.

Udsolgte varer markeres med rød boks og kan findes på datolisten.

Statistik
Når StorePlanner har været anvendt i en periode på 1-2 måneder, kan der trækkes diverse statistikker, der giver en præcist billede af, hvilke indsatsområder, der skal sættes ind på, for at minimere spild og optimere indtjening og varesortiment.Varens rejse fra ny til den eventuelt er løbet på dato kan følges i statistikken.

Salgsaktiviteter kan iværksættes i varens gule eller orange periode, så varen ikke rammer det røde felt, og statistikken kan vise om disse tiltag har en positiv effekt på eksempelvis ugebasis.

Statistikkens validitet er naturligvis afhængig af, at StorePlanner anvendes på dagligt plan til at vedligeholde udløbsdatoer. Ellers vil for mange varer helt automatisk havne i det røde felt, uden at disse nødvendigvis ikke allerede er solgt.

Det handler om at holde varerne ude af det røde felt, og jo færre varer, der havner her, des bedre er det for miljøet og indtjeningen i din forretning.Varemodtagelse
Udløbsdato på et vareparti kan oprettes allerede ved modtagelse af varen på lageret.

En vare kan således knyttes til at frit antal fremtidige udløbsdatoer, der gør det hurtigere at skifte varens aktuelle udløbsdato til næste udløbsdato blot ved et klik på varens datakort.

DataBar stregkode
DataBar stregkoder kan indeholde et sæt af informationer ud over EAN-nummer. Denne kode indenolder EAN-nummer og udløbsdato, og den kan læses direkte i StorePlanner.

Efterhånden som varekolli/yderemballager med stor sansynlighed forsynes med DataBar stregkoder, der blandt andet kan indeholde partiets udløbsdato, kan denne scannes og oprettes direkte i StorePlanner uden manuel indtastning af udløbsdato.

DataBar stregkode på varens salgsemballage vil formodentlig have et noget længere perspektiv, på grund af DataBar stregkodens kompleksitet og dermed krav til størrelse og variabelt dataindhold på den enkelte vareparti.
Vælg "Varemodtagelse fra menuen."

Udløbsdato på modtagne varer (kolli) registreres.
Der kan oprettes et frit antal fremtidige udløbsdatoer på hvert varenummer.

Er der oprettet flere udløbsdatoerpå en vare, kan datoen skiftes til næste udløbsdato ved klik på knappen "SKIFT DATO"Butiksrelevante
indstillinger
StorePlanner oprettes med en række standarddata afhængig af butikkens tilknytning til kæde: Varer, varekategorier og afdelinger.

Standarddata kan tilrettes til den enkelte butiks behov, og der kan oprettes et frit antal egne data.

Der oprettes en frit antal medarbejdere, der skal kunne logge på StorePlanner, men der betales kun for det antal samtidige brugere, der er behov for.
Varekategorier med indstilling af
udløbsdato-grupper.


Oprettelse og redigering af medarbejdere.
Opgavelisten
Opgavelisten holder styr på adhoc og løbende opgaver, så den enkelte medarbejder, funktion eller afdeling altid har overblik over de opgaver, der skal udføres.

Der kan arbejdes med et frit antal opgavegrupper/-funktioner, så det er nemt for den enkelte medarbejder at overskue egne opgaver.

Opgaver kan oprettes til automatisk gentagelse
- dagligt på hverdage/alle dage
- ugentligt
- månedligt
- årligt
- hver 14. dag
- hver 3. uge,
således at løbende opgaver automatisk fremskrives med valgte datointerval ved afmelding af opgaven.


Opgavelisten på PC/browser.

Opgavelisten på mobiltelefon.

Opgavelisten kan eventuelt gøres tilgængelige for medarbejderne på en fælles iPad, hvorpå medarbejderne afmelder en opgave, når den er løst.
Listen kan sættes til kun at vise opgaver for dags dato.

Indstilling af grupper/funktioner, hvor medarbejdergrupper kan tildeles en valgfri farve for større overskuelighed over de opgaver, den enkelte skal løse på dagen/tidspunktet.